CTCP Lilama 7 (HNX: LM7)

Lilama 7 Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

3,700

300 (+8.82%)
27/01/2021 15:06

Mở cửa3,600

Cao nhất3,700

Thấp nhất3,600

KLGD9,000

Vốn hóa18.50

Dư mua6,900

Dư bán2,200

Cao 52T 9,000

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T3,908

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-753

P/E-4.52

F P/E34

BVPS7,947

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LM7: DSG SAF VIT VNH CLG
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 7
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.