CTCP Lilama 7 (HNX: LM7)

Lilama 7 Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

2,900

(%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa2,900

Cao nhất2,900

Thấp nhất2,900

KLGD

Vốn hóa14

Dư mua

Dư bán13,800

Cao 52T 13,600

Thấp 52T2,700

KLBQ 52T818

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*41

P/E70.73

F P/E29

BVPS8,066

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LM7: DAH L45 SJF SRA
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 7