Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM)

Viet Nam Machinery Installation Corporation - JSC

19,500

1,100 (+5.98%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa19,500

Cao nhất19,500

Thấp nhất19,500

KLGD100

Vốn hóa1,554.66

Dư mua1,700

Dư bán255,900

Cao 52T 27,300

Thấp 52T14,200

KLBQ 52T2,116

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,219

P/E-15.05

F P/E48.77

BVPS14,287

P/B1.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LLM: VIT POW BVB ROS LPB
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.