Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM)

Viet Nam Machinery Installation Corporation - JSC

19,600

500 (+2.62%)
18/01/2021 15:02

Mở cửa19,600

Cao nhất19,600

Thấp nhất19,600

KLGD1,200

Vốn hóa1,562.63

Dư mua3,800

Dư bán8,100

Cao 52T 27,300

Thấp 52T14,200

KLBQ 52T2,132

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,219

P/E-15.65

F P/E50.71

BVPS14,287

P/B1.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LLM: VIT LDG ROS LM8 PVY
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.