Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM)

Viet Nam Machinery Installation Corporation - JSC

17,900

(%)
08/03/2021 15:03

Mở cửa17,900

Cao nhất17,900

Thấp nhất17,900

KLGD

Vốn hóa1,427.10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,500

Thấp 52T14,200

KLBQ 52T2,163

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS*697

P/E25.73

F P/E47.66

BVPS13,779

P/B1.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LLM: CC1 G36 L10 ROS VIT
Trending: HPG (94.086) - MBB (71.984) - VNM (55.165) - BSR (52.186) - TCB (51.100)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/03/2020Bộ Xây dựng78,032,40497.88
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
20/03/2019Bộ Xây dựng78,032,40497.88
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/03/2018Bộ Xây dựng78,032,40497.88
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.