CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX)

Lix Detergent Joint Stock Company

54,000

300 (+0.56%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa53,700

Cao nhất54,200

Thấp nhất52,800

KLGD57,130

Vốn hóa1,750

Dư mua1,920

Dư bán3,820

Cao 52T 60,900

Thấp 52T37,500

KLBQ 52T54,181

NN mua3,460

% NN sở hữu14.06

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,957

P/E10.83

F P/E9.67

BVPS19,032

P/B2.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LIX: NET DGC VNM VHM ACB
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bột Giặt Lix