CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)

Licogi 13 JSC

2,800

-100 (-3.45%)
30/03/2020 15:02

Mở cửa2,800

Cao nhất2,900

Thấp nhất2,800

KLGD7,100

Vốn hóa120

Dư mua21,000

Dư bán65,800

Cao 52T 4,900

Thấp 52T2,800

KLBQ 52T86,660

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*698

P/E4.15

F P/E2.39

BVPS13,914

P/B0.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LIG: TDC L14 DS3 SGP NHP
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 13