CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)

Licogi 13 JSC

3,300

100 (+3.13%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa3,200

Cao nhất3,300

Thấp nhất3,200

KLGD19,500

Vốn hóa141

Dư mua88,300

Dư bán300,000

Cao 52T 4,900

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T86,621

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*698

P/E4.58

F P/E2.64

BVPS13,914

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LIG: TIG SWC DS3 HHS MBB
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 13