CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)

Licogi 13 JSC

3,200

(%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa3,200

Cao nhất3,200

Thấp nhất3,100

KLGD14,103

Vốn hóa137

Dư mua85,597

Dư bán155,997

Cao 52T 4,700

Thấp 52T2,800

KLBQ 52T93,152

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*373

P/E8.58

F P/E2.64

BVPS10,741

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LIG: SWC HQC EVF ART PLX
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 13