CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC)

Central Power Real Estate Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

15,350

-1,150 (-6.97%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa15,350

Cao nhất15,350

Thấp nhất15,350

KLGD370

Vốn hóa401

Dư mua

Dư bán930

Cao 52T 17,900

Thấp 52T14,100

KLBQ 52T558

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-22

P/E-750

F P/E175.42

BVPS12,912

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LEC: EVF CTD HBC VPD UDC
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.76%

+/- Qua 1 tháng-2.85%

+/- Qua 1 quý-9.71%

+/- Qua 1 năm-13.28%

+/- Niêm yết+39.55%

Cao nhất 52 tuần (03/03/2020)*17,900

Thấp nhất 52 tuần (21/07/2020)*14,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)884

KLGD/Ngày (1 tháng)654

KLGD/Ngày (1 quý)697

KLGD/Ngày (1 năm)562

Nhiều nhất 52 tuần (12/08/2019)*3,820

Ít nhất 52 tuần (04/05/2020)*10