CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC)

Central Power Real Estate Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

16,900

900 (+5.63%)
03/06/2020 15:00

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất16,900

KLGD160

Vốn hóa441

Dư mua1,050

Dư bán1,250

Cao 52T 18,500

Thấp 52T15,000

KLBQ 52T551

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-22

P/E-727.27

F P/E31.14

BVPS13,119

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LEC: EVF CTD HBC VPD SC5
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.30%

+/- Qua 1 tháng-0.59%

+/- Qua 1 quý-5.59%

+/- Qua 1 năm-8.15%

+/- Niêm yết+53.64%

Cao nhất 52 tuần (12/06/2019)*18,500

Thấp nhất 52 tuần (28/05/2020)*15,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)758

KLGD/Ngày (1 tháng)343

KLGD/Ngày (1 quý)248

KLGD/Ngày (1 năm)538

Nhiều nhất 52 tuần (12/06/2019)*4,760

Ít nhất 52 tuần (17/06/2019)*10