CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC)

Central Power Real Estate Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

15,950

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa416

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,500

Thấp 52T14,600

KLBQ 52T562

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-22

P/E-725

F P/E169.57

BVPS13,119

P/B1.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LEC: HBC EVF VNM HAG SC5
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung