CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC)

Central Power Real Estate Joint Stock Company

17,000

600 (+3.66%)
01/04/2020 15:00

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất17,000

KLGD50

Vốn hóa444

Dư mua30

Dư bán1,180

Cao 52T 19,000

Thấp 52T15,100

KLBQ 52T568

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-22

P/E-745.45

F P/E31.92

BVPS13,166

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LEC: EVF VPD LSG CTD HBC
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung