Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (UPCoM: LDW)

Lam Dong Water Supply And Sewerage JSC

13,000

(%)
19/05/2022 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,024.40

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,000

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM258

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS332

P/E39.16

F P/E19.57

BVPS11,272

P/B1.15

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng LDW: BWS BWE DS3 VDN NLS
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngày 23/03/1991, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 131/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng để tiếp nhận quản lý Nhà máy nước Bảo Lộc, Nhà máy nước Di Linh và Nhà Máy nước Đức Trọng. Năm 2018, giao dịch trên thị trường UPCOM và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 788 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt;... Xem thêm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.