CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG)

LDG Investment Joint Stock Company

8,210

40 (+0.49%)
19/08/2019 11:13

Mở cửa8,210

Cao nhất8,270

Thấp nhất8,170

KLGD425,310

Vốn hóa1,972

Dư mua70,570

Dư bán20,260

Cao 52T 14,900

Thấp 52T7,700

KLBQ 52T1,079,046

NN mua-

% NN sở hữu1.87

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS3,267

P/E2.50

F P/E3.27

BVPS11,345

P/B0.72

Mã xem cùng LDG: DXG AAA HPG IDI HSG
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư LDG

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.50%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-14.58%

+/- Qua 1 năm-24.77%

+/- Niêm yết+20.59%

Cao nhất 52 tuần (04/10/2018)*14,900

Thấp nhất 52 tuần (30/07/2019)*7,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)796,398

KLGD/Ngày (1 tháng)1,141,770

KLGD/Ngày (1 quý)862,722

KLGD/Ngày (1 năm)1,079,406

Nhiều nhất 52 tuần (13/02/2019)*4,618,800

Ít nhất 52 tuần (31/01/2019)*262,780