CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG)

LDG Investment Joint Stock Company

9,000

150 (+1.69%)
12/12/2019 15:00

Mở cửa8,850

Cao nhất9,090

Thấp nhất8,800

KLGD900,720

Vốn hóa2,158

Dư mua184,250

Dư bán7,100

Cao 52T 13,200

Thấp 52T7,700

KLBQ 52T1,284,266

NN mua25,540

% NN sở hữu1.17

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,267

P/E2.71

F P/E3.54

BVPS11,986

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LDG: DXG HSG MSN HPG POW
Trending: VNM (25.124) - HPG (24.024) - MSN (18.860) - FLC (17.487) - MWG (16.899)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư LDG

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.12%

+/- Qua 1 tháng-10.45%

+/- Qua 1 quý-13.88%

+/- Qua 1 năm-31.82%

+/- Niêm yết+33.29%

Cao nhất 52 tuần (12/12/2018)*13,200

Thấp nhất 52 tuần (30/07/2019)*7,710

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)752,332

KLGD/Ngày (1 tháng)1,592,724

KLGD/Ngày (1 quý)1,881,052

KLGD/Ngày (1 năm)1,284,266

Nhiều nhất 52 tuần (26/11/2019)*5,759,460

Ít nhất 52 tuần (31/01/2019)*262,780