CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG)

LDG Investment Joint Stock Company

8,210

40 (+0.49%)
19/08/2019 10:37

Mở cửa8,210

Cao nhất8,270

Thấp nhất8,180

KLGD350,440

Vốn hóa1,972

Dư mua10,140

Dư bán97,460

Cao 52T 14,900

Thấp 52T7,700

KLBQ 52T1,079,046

NN mua-

% NN sở hữu1.87

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS3,267

P/E2.50

F P/E3.27

BVPS11,345

P/B0.72

Mã xem cùng LDG: DXG AAA HPG IDI STB
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư LDG