Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Nước sạch Lai Châu (UPCoM: LCW)

Lai Chau Clean Water Joint Stock Company

10,000

(%)
19/05/2022 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa215.67

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM110

T/S cổ tức0.01

Beta-0.01

EPS18

P/E555.56

F P/E4,310.34

BVPS10,045

P/B1

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng LCW: NSL LCG CMWG1904 GMC LDP
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.