CTCP Nước sạch Lai Châu (UPCoM: LCW)

Lai Chau Clean Water Joint Stock Company

10,000

(%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa216

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*15

P/E666.67

F P/E599.52

BVPS10,224

P/B0.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCW: LBC LG9 LKW LMC MCF
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nước sạch Lai Châu