CTCP Licogi 166 (HNX: LCS)

Licogi 166 JSC

Đang bị cảnh báo

2,000

(%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa2,000

Cao nhất2,100

Thấp nhất2,000

KLGD9,500

Vốn hóa15

Dư mua34,200

Dư bán72,100

Cao 52T 3,200

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T3,927

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*159

P/E12.58

F P/E15.20

BVPS10,245

P/B0.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCS: C47 DGC DPG DTT FPT
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 166