CTCP Licogi 166 (HNX: LCS)

Licogi 166 JSC

Đang bị cảnh báo

3,100

(%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa3,100

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,100

KLGD

Vốn hóa24

Dư mua

Dư bán5,800

Cao 52T 3,100

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T620

NN mua-

% NN sở hữu0.03

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*146

P/E21.23

F P/E47.12

BVPS11,121

P/B0.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCS: LHC LIG LDP LEC LGC
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 166