CTCP Licogi 166 (HNX: LCS)

Licogi 166 JSC

Đang bị cảnh báo

3,100

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa3,100

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,100

KLGD

Vốn hóa24

Dư mua

Dư bán6,200

Cao 52T 3,100

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T613

NN mua-

% NN sở hữu0.03

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*146

P/E21.23

F P/E47.12

BVPS11,121

P/B0.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCS: DGW LCD LCG LCM LIG
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 166