CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG)

Licogi 16 Joint Stock Company

8,520

260 (+3.15%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa8,300

Cao nhất8,520

Thấp nhất8,300

KLGD742,190

Vốn hóa877

Dư mua4,080

Dư bán32,100

Cao 52T 9,000

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T504,124

NN mua48,220

% NN sở hữu31.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,672

P/E4.94

F P/E4.13

BVPS16,063

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCG: HBC LDG ROS CTG HPG
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 16

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.32%

+/- Qua 1 tháng+13.60%

+/- Qua 1 quý+49.47%

+/- Qua 1 năm+0.29%

+/- Niêm yết-24.15%

Cao nhất 52 tuần (04/10/2019)*8,981

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*3,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,098,180

KLGD/Ngày (1 tháng)1,017,071

KLGD/Ngày (1 quý)791,757

KLGD/Ngày (1 năm)504,124

Nhiều nhất 52 tuần (29/07/2020)*1,992,750

Ít nhất 52 tuần (27/12/2019)*64,750