CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG)

Licogi 16 Joint Stock Company

7,510

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa7,570

Cao nhất7,570

Thấp nhất7,400

KLGD110,550

Vốn hóa773

Dư mua8,500

Dư bán9,920

Cao 52T 10,800

Thấp 52T7,200

KLBQ 52T761,994

NN mua-

% NN sở hữu31.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,599

P/E4.70

F P/E3.76

BVPS15,479

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCG: LDG DXG AAA HPG FLC
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 16

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.16%

+/- Qua 1 tháng-7.85%

+/- Qua 1 quý-6.48%

+/- Qua 1 năm-5.70%

+/- Niêm yết-16.42%

Cao nhất 52 tuần (12/04/2019)*10,839

Thấp nhất 52 tuần (15/01/2020)*7,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)156,870

KLGD/Ngày (1 tháng)189,408

KLGD/Ngày (1 quý)340,567

KLGD/Ngày (1 năm)764,687

Nhiều nhất 52 tuần (17/04/2019)*5,021,170

Ít nhất 52 tuần (29/01/2019)*51,680