CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG)

Licogi 16 Joint Stock Company

8,470

-30 (-0.35%)
11/08/2020 15:00

Mở cửa8,500

Cao nhất8,670

Thấp nhất8,420

KLGD1,045,700

Vốn hóa872

Dư mua59,520

Dư bán13,270

Cao 52T 9,000

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T503,773

NN mua3,610

% NN sở hữu31.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,672

P/E5.08

F P/E4.25

BVPS16,063

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LCG: HBC LDG HPG GEX ROS
Trending: HPG (68.357) - VNM (45.941) - MWG (34.746) - HVN (33.670) - VN30F1M (27.039)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi 16