CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS)

Lam Thao Fertilizers And Chemicals JSC

8,200

100 (+1.23%)
22/01/2021 09:22

Mở cửa8,100

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,100

KLGD21,000

Vốn hóa925.42

Dư mua136,100

Dư bán260,000

Cao 52T 8,700

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T271,891

NN mua-

% NN sở hữu0.09

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*20

P/E405

F P/E16.32

BVPS10,930

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LAS: SHB POW MBG HAG HHS
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Cơ cấu lao động

15/03/2020

15/03/2020 15/03/2020

28/02/2019 28/02/2019

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.