CTCP Lilama 69-2 (HNX: L62)

Lilama 69 - 2 Joint Stock Company

7,000

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,100

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T44

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*228

P/E30.70

F P/E14.52

BVPS13,346

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L62: BWS L35 L43 L61 LAF
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-2

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+49.99%

+/- Niêm yết-59.03%

Cao nhất 52 tuần (03/06/2019)*7,097

Thấp nhất 52 tuần (24/01/2019)*4,083

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)43

Nhiều nhất 52 tuần (16/05/2019)*3,100

Ít nhất 52 tuần (13/03/2019)*44