CTCP Lilama 69-2 (HNX: L62)

Lilama 69 - 2 Joint Stock Company

7,000

(%)
09/04/2020 14:02

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,100

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T18

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*257

P/E27.24

F P/E14.52

BVPS13,359

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L62: BCE DBC FRT L61 LCD
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-2

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+28.58%

+/- Niêm yết-59.03%

Cao nhất 52 tuần (03/06/2019)*7,097

Thấp nhất 52 tuần (09/04/2019)*5,444

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)18

Nhiều nhất 52 tuần (16/05/2019)*3,100

Ít nhất 52 tuần (02/03/2020)*11