CTCP Lilama 69-2 (HNX: L62)

Lilama 69 - 2 Joint Stock Company

7,000

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,100

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T25

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*228

P/E30.70

F P/E14.52

BVPS13,359

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L62: AMC APS KSV L10 L12
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-2