CTCP Lilama 69-2 (HNX: L62)

Lilama 69 - 2 Joint Stock Company

7,000

(%)
04/06/2020 11:03

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán1,300

Cao 52T 7,100

Thấp 52T7,000

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*257

P/E27.24

F P/E14.52

BVPS13,423

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L62: AAA CTC HUT KKC L35
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-2