CTCP Lilama 69-1 (HNX: L61)

Lilama 69.1 Joint Stock company

10,900

(%)
31/03/2020 09:44

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa83

Dư mua

Dư bán800

Cao 52T 26,500

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T84

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*274

P/E39.78

F P/E18.35

BVPS20,364

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L61: FLC L62 L43 MCF ROS
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 69-1

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+57.97%

+/- Qua 1 quý+39.74%

+/- Qua 1 năm-31.45%

+/- Niêm yết+94.37%

Cao nhất 52 tuần (24/06/2019)*26,500

Thấp nhất 52 tuần (02/03/2020)*6,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)32

KLGD/Ngày (1 quý)58

KLGD/Ngày (1 năm)84

Nhiều nhất 52 tuần (30/05/2019)*1,600

Ít nhất 52 tuần (16/03/2020)*2