CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX: L35)

Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company

8,000

(%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất8,000

KLGD

Vốn hóa26

Dư mua

Dư bán200

Cao 52T 14,000

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T5,889

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*75

P/E106.67

F P/E14.51

BVPS14,738

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L35: FLC ROS S55 POT YEG
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama