CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX: L35)

Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company

8,600

(%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa8,600

Cao nhất8,600

Thấp nhất8,600

KLGD

Vốn hóa28

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T6,863

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*93

P/E92.47

F P/E15.60

BVPS14,738

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L35: ROS YEG FLC DIG DTL
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama