CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX: L35)

Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company

8,000

(%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất8,000

KLGD

Vốn hóa26

Dư mua

Dư bán1,200

Cao 52T 14,000

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T6,036

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*75

P/E106.67

F P/E14.51

BVPS14,738

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L35: FLC ROS YEG S55 POT
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama