CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX: L35)

Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company

8,100

700 (+9.46%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa8,100

Cao nhất8,100

Thấp nhất8,100

KLGD4,000

Vốn hóa26

Dư mua2,100

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T7,476

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*93

P/E79.57

F P/E13.42

BVPS14,738

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L35: FLC ROS YEG MSN L61
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama