CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

17,600

-1,250 (-6.63%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa17,600

Cao nhất17,600

Thấp nhất17,600

KLGD10

Vốn hóa172

Dư mua990

Dư bán210

Cao 52T 28,700

Thấp 52T17,600

KLBQ 52T1,418

NN mua-

% NN sở hữu0.99

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,653

P/E11.40

F P/E9.32

BVPS23,914

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LM8 L61 LLM L14 FLC
Trending: MWG (26.226) - VNM (25.980) - HPG (24.278) - FPT (21.372) - VGI (17.036)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10