CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

11,750

-600 (-4.86%)
17/02/2020 15:00

Mở cửa11,750

Cao nhất11,750

Thấp nhất11,750

KLGD10

Vốn hóa115

Dư mua2,020

Dư bán

Cao 52T 24,800

Thấp 52T11,600

KLBQ 52T386

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E6.91

F P/E6.11

BVPS24,998

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LM8 LLM L61 LMH LPB
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10