CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

12,300

800 (+6.96%)
01/04/2020 15:00

Mở cửa12,300

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,300

KLGD30

Vốn hóa120

Dư mua850

Dư bán80

Cao 52T 24,800

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T361

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E6.43

F P/E5.69

BVPS24,998

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LPB L14 LDG LM8 ABS
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10