CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

12,800

800 (+6.67%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa12,800

Cao nhất12,800

Thấp nhất12,800

KLGD20

Vốn hóa125

Dư mua90

Dư bán

Cao 52T 24,800

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T359

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E6.71

F P/E5.93

BVPS24,998

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LM8 L61 LM7 LLM LPB
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+13.78%

+/- Qua 1 tháng+5.35%

+/- Qua 1 quý-29.09%

+/- Qua 1 năm-34.76%

+/- Niêm yết-23.87%

Cao nhất 52 tuần (09/04/2019)*24,788

Thấp nhất 52 tuần (18/02/2020)*11,250

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)14

KLGD/Ngày (1 tháng)162

KLGD/Ngày (1 quý)513

KLGD/Ngày (1 năm)359

Nhiều nhất 52 tuần (19/12/2019)*12,820

Ít nhất 52 tuần (01/03/2019)*10