CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

17,700

(%)
20/08/2019 15:00

Mở cửa17,700

Cao nhất17,700

Thấp nhất17,700

KLGD10

Vốn hóa173

Dư mua1,040

Dư bán30

Cao 52T 28,700

Thấp 52T17,600

KLBQ 52T1,435

NN mua-

% NN sở hữu0.99

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,653

P/E10.71

F P/E8.75

BVPS23,914

P/B0.74

Mã xem cùng L10: LM8 L61 LLM FPT L14
Trending: MWG (28.089) - VNM (27.538) - HPG (25.846) - FPT (21.785) - VGI (18.299)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10