CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

15,200

-550 (-3.49%)
13/12/2019 15:00

Mở cửa16,850

Cao nhất16,850

Thấp nhất14,750

KLGD1,010

Vốn hóa149

Dư mua3,020

Dư bán10

Cao 52T 28,700

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T845

NN mua-

% NN sở hữu0.98

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,653

P/E9.53

F P/E7.79

BVPS24,255

P/B0.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LM8 LLM LM7 L14 L61
Trending: VNM (24.320) - HPG (24.133) - MSN (20.185) - FLC (17.106) - MWG (16.488)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10