CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

11,250

(%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa11,250

Cao nhất11,250

Thấp nhất11,250

KLGD

Vốn hóa110

Dư mua1,250

Dư bán

Cao 52T 24,800

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T359

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E6.29

F P/E5.56

BVPS24,998

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LM8 L61 LLM LM7 L14
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10