CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

13,600

(%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa13,600

Cao nhất13,600

Thấp nhất13,600

KLGD

Vốn hóa135

Dư mua610

Dư bán

Cao 52T 22,500

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T282

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E7.61

F P/E6.73

BVPS25,071

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LPB LM8 FLC LLM TSC
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10