CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

12,500

150 (+1.21%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa13,200

Cao nhất13,200

Thấp nhất12,500

KLGD50

Vốn hóa122

Dư mua1,190

Dư bán

Cao 52T 24,800

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T361

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E6.91

F P/E6.11

BVPS24,998

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: L14 LPB LCG LDG LM8
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2012 31/12/2012

20/12/2007 20/12/2007