CTCP Lilama 10 (HOSE: L10)

Lilama 10 Joint Stock Company

12,300

800 (+6.96%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa12,300

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,300

KLGD10

Vốn hóa120

Dư mua90

Dư bán

Cao 52T 24,800

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T359

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,788

P/E6.43

F P/E5.69

BVPS24,998

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng L10: LM8 LPB L61 DC2 L62
Trending: VNM (73.085) - VCB (55.600) - HVN (53.150) - MWG (52.532) - VIC (42.246)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 10

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Đức TuấnCTHĐQT1961KS Cơ Khí1,628,0171984
Ông Phạm Khắc TuyênTVHĐQT-N/a5,742N/A
Ông Trương Thế VinhTVHĐQT-N/a33,269N/A
Ông Đặng Văn LongTGĐ/TVHĐQT1970ThS Kinh tế2,001,1011997
Ông Nguyễn Đình TìnhPhó TGĐ-N/a10,461N/A
Ông Nguyễn Thế TrinhPhó TGĐ1961N/a44,891N/A
Bà Nguyễn Viết XuânPhó TGĐ-N/a5,324N/A
Ông Phù Văn ViệtPhó TGĐ-N/a5,530N/A
Ông Võ Đăng GiápPhó TGĐ-CN Kinh tế39,270N/A
Ông Vũ Duy ThêmPhó TGĐ1960N/a38,6212017
Ông Trịnh Ngọc Tuấn HùngKTT/TVHĐQT-N/a1,058,5902009
Ông Nguyễn Hoàng HàTBKS-N/aN/A
Ông Đặng Hào QuangThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Thu PhươngThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Đức TuấnCTHĐQT1961KS Cơ Khí1,628,0171984
Ông Phạm Khắc TuyênTVHĐQT-N/a5,742N/A
Ông Trương Thế VinhTVHĐQT-N/a33,269N/A
Ông Đặng Văn LongTGĐ/TVHĐQT1970ThS Kinh tế2,001,1011997
Ông Đỗ Văn ThưởngPhó TGĐ1959N/a5,500N/A
Ông Nguyễn Đình TìnhPhó TGĐ-N/a10,461N/A
Ông Nguyễn Thế TrinhPhó TGĐ1961N/a44,891N/A
Bà Nguyễn Viết XuânPhó TGĐ-N/a5,324N/A
Ông Phù Văn ViệtPhó TGĐ-N/a5,530N/A
Ông Võ Đăng GiápPhó TGĐ-CN Kinh tế39,270N/A
Ông Vũ Duy ThêmPhó TGĐ1960N/a38,6212017
Ông Trịnh Ngọc Tuấn HùngKTT/TVHĐQT-N/a1,058,5902009
Ông Nguyễn Hoàng HàTBKS-N/aN/A
Ông Đặng Hào QuangThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Thu PhươngThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Đức TuấnCTHĐQT1961KS Cơ Khí2,530,9831984
Ông Phạm Khắc TuyênTVHĐQT-N/a5,742N/A
Ông Trương Thế VinhTVHĐQT-N/a33,269N/A
Ông Đặng Văn LongTGĐ/TVHĐQT1970ThS Kinh tế1,696,8881997
Ông Đỗ Văn ThưởngPhó TGĐ1959N/a5,500N/A
Ông Nguyễn Đình TìnhPhó TGĐ-N/a10,461N/A
Ông Nguyễn Thế TrinhPhó TGĐ1961N/a44,891N/A
Bà Nguyễn Viết XuânPhó TGĐ-N/a5,324N/A
Ông Phù Văn ViệtPhó TGĐ-N/a5,530N/A
Ông Võ Đăng GiápPhó TGĐ-CN Kinh tế39,270N/A
Ông Vũ Duy ThêmPhó TGĐ1960N/a38,6212017
Ông Trịnh Ngọc Tuấn HùngKTT/TVHĐQT-N/a1,022,4542009
Ông Nguyễn Hoàng HàTBKS-N/aN/A
Ông Đặng Hào QuangThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Thu PhươngThành viên BKS-N/aN/A