CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC)

Kien Giang Trade and Tourism Company Limited

10,000

(%)
01/12/2020 13:05

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa365

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,500

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T109

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*757

P/E13.21

F P/E11.82

BVPS11,475

P/B0.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KTC: ACV BCM DLR DTD ILS
Trending: HPG (110.293) - VNM (44.662) - TCB (42.289) - MBB (38.469) - HSG (38.400)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Kiên Giang
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.