CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW)

Khanh Hoa Water Supply And Sewerage JSC

19,000

(%)
04/08/2020 14:09

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa494

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,000

Thấp 52T16,300

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,545

P/E12.30

F P/E11.99

BVPS11,638

P/B1.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KHW: ACV BINHDIEN GDW KHD KHL
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa