CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW)

Khanh Hoa Water Supply And Sewerage JSC

18,100

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa18,100

Cao nhất18,100

Thấp nhất18,100

KLGD

Vốn hóa471

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 21,000

Thấp 52T15,500

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,545

P/E11.72

F P/E11.34

BVPS11,638

P/B1.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KHW: DNN HPW HWS KST MDG
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa