CTCP Đầu tư HP Việt Nam (HNX: KDM)

HP Viet Nam Investment Joint Stock Company

1,700

-100 (-5.56%)
31/03/2020 09:43

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD500

Vốn hóa12

Dư mua9,500

Dư bán7,500

Cao 52T 3,800

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T9,977

NN mua-

% NN sở hữu0.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*272

P/E6.62

F P/E1.83

BVPS10,962

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KDM: TNG PVS ACM ART KLF
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư HP Việt Nam