CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)

Khang Dien House Trading and Investment JSC

31,000

-50 (-0.16%)
25/04/2019 15:00

Mở cửa31,200

Cao nhất31,350

Thấp nhất30,700

KLGD201,980

Vốn hóa12,835

Dư mua13,700

Dư bán2,720

Cao 52T 34,700

Thấp 52T27,200

KLBQ 52T208,742

NN mua20,640

% NN sở hữu47.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,020

P/E15.37

F P/E14.28

BVPS16,665

P/B1.86

Mã xem cùng KDH: NVL DXG HBC NLG VIC
Trending: VNM (24.786) - VIC (18.478) - HPG (16.736) - AAA (15.020) - HSG (14.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền