CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội (OTC: JSC)

Ha Noi Civil Construction & Investment JSC

Đã hủy niêm yết

2,500

(%)
27/04/2016 00:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,300

Thấp nhất2,300

KLGD

Vốn hóa4

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,500

Thấp 52T2,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*266

P/E8.65

F P/E-

BVPS10,070

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng JSC: ACV CTG MWG VCB
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết-73.12%

Cao nhất 52 tuần (-)*-

Thấp nhất 52 tuần (-)*-

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (-)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-