CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội (OTC: JSC)

Ha Noi Civil Construction & Investment JSC

Đã hủy niêm yết

2,500

(%)
27/04/2016 00:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,300

Thấp nhất2,300

KLGD

Vốn hóa4

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,500

Thấp 52T2,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*266

P/E8.65

F P/E-

BVPS10,070

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng JSC: ACV CMG CTG DGW HPG
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội