CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội (OTC: JSC)

Ha Noi Civil Construction & Investment JSC

Đã hủy niêm yết

2,500

(%)
27/04/2016 00:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,300

Thấp nhất2,300

KLGD

Vốn hóa4

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,500

Thấp 52T2,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*266

P/E8.65

F P/E-

BVPS10,070

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng JSC: AAA AAV CEO DST ECI
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội