CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS)

Vietnam Investment Securities Company

Đang bị cảnh báo

5,500

100 (+1.85%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa5,300

Cao nhất5,600

Thấp nhất5,300

KLGD8,300

Vốn hóa381

Dư mua27,300

Dư bán14,000

Cao 52T 12,300

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T11,271

NN mua-

% NN sở hữu76.05

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-839

P/E-6.44

F P/E62.41

BVPS9,815

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IVS: AAV PTS ROS IDJ BVS
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam