CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB)

ICD Tan Cang – Long Binh Joint Stock Company

17,100

200 (+1.18%)
28/09/2020 15:00

Mở cửa17,200

Cao nhất17,200

Thấp nhất16,900

KLGD81,430

Vốn hóa419

Dư mua6,790

Dư bán16,860

Cao 52T 17,400

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,852

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,097

P/E8.06

F P/E-

BVPS16,860

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ILB: TIP STG SZC HAH TVB
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.59%

+/- Qua 1 tháng+0.59%

+/- Qua 1 quý+7.18%

+/- Qua 1 năm-0.52%

+/- Niêm yết-14.98%

Cao nhất 52 tuần (09/10/2019)*17,371

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*12,251

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)35,538

KLGD/Ngày (1 tháng)22,831

KLGD/Ngày (1 quý)17,687

KLGD/Ngày (1 năm)12,852

Nhiều nhất 52 tuần (17/03/2020)*83,230

Ít nhất 52 tuần (26/03/2020)*10