CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB)

ICD Tan Cang – Long Binh Joint Stock Company

29,200

1,900 (+6.96%)
23/07/2021 15:00

Mở cửa29,100

Cao nhất29,200

Thấp nhất28,300

KLGD558,700

Vốn hóa715.47

Dư mua9,500

Dư bán

Cao 52T 29,200

Thấp 52T14,300

KLBQ 52T98,355

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0.05

Beta-

EPS*2,098

P/E13.01

F P/E10.25

BVPS18,819

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng ILB: TCL TCW HAH GMD MBB
Trending: HPG (166.311) - MBB (135.045) - TCB (119.957) - CTG (111.228) - MWG (92.238)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+18.22%

+/- Qua 1 tháng+17.74%

+/- Qua 1 quý+14.51%

+/- Qua 1 năm+86.58%

+/- Niêm yết+86.58%

Cao nhất 52 tuần (23/07/2021)*29,200

Thấp nhất 52 tuần (27/07/2020)*14,269

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)198,760

KLGD/Ngày (1 tháng)113,650

KLGD/Ngày (1 quý)95,294

KLGD/Ngày (1 năm)98,964

Nhiều nhất 52 tuần (12/11/2020)*651,560

Ít nhất 52 tuần (25/08/2020)*40

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.