CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB)

ICD Tan Cang – Long Binh Joint Stock Company

17,100

200 (+1.18%)
28/09/2020 15:00

Mở cửa17,200

Cao nhất17,200

Thấp nhất16,900

KLGD81,430

Vốn hóa419

Dư mua6,790

Dư bán16,860

Cao 52T 17,400

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,852

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,097

P/E8.06

F P/E-

BVPS16,860

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ILB: TIP STG SZC HAH TVB
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình