CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB)

ICD Tan Cang – Long Binh Joint Stock Company

16,900

-100 (-0.59%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa17,000

Cao nhất17,150

Thấp nhất16,900

KLGD34,240

Vốn hóa414

Dư mua5,600

Dư bán4,010

Cao 52T 17,400

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,494

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,097

P/E8.11

F P/E-

BVPS16,860

P/B1

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ILB: TCW DPG SZC TIP ABS
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công Ty Cổ Phần đầu tư ICD Tân Long20,000 (VND)10
CTCP Tiếp vận Thành Long40,000 (VND)51
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Tiếp vận Thành Long40,000 (VND)51
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016CTCP Tiếp vận Cảng Long Bình20,000 (VND)36
CTCP Tiếp vận Thành Long40,000 (VND)51