CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC)

Becamex Infrastructure Development JSC

11,150

50 (+0.45%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa11,050

Cao nhất11,200

Thấp nhất11,000

KLGD44,720

Vốn hóa1,529

Dư mua15,230

Dư bán51,230

Cao 52T 16,500

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T510,975

NN mua9,970

% NN sở hữu1.42

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,868

P/E5.94

F P/E5.72

BVPS14,210

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IJC: ITA ACB CEO HBC VNM
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật