CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (UPCoM: IFC)

Saigon Industrial Foodstuffs Joint Stock Company

8,400

1,000 (+13.51%)
21/02/2020 13:39

Mở cửa8,400

Cao nhất8,400

Thấp nhất8,400

KLGD200

Vốn hóa76

Dư mua20,000

Dư bán100

Cao 52T 12,500

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T1,180

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,053

P/E7.03

F P/E18.95

BVPS10,057

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IFC: RAL SGR TCB VCB REE
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-14.29%

+/- Qua 1 quý-20.75%

+/- Qua 1 năm+20%

+/- Niêm yết-16.55%

Cao nhất 52 tuần (23/10/2019)*12,500

Thấp nhất 52 tuần (11/03/2019)*6,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)117

KLGD/Ngày (1 tháng)42

KLGD/Ngày (1 quý)28

KLGD/Ngày (1 năm)1,180

Nhiều nhất 52 tuần (10/07/2019)*25,701

Ít nhất 52 tuần (21/02/2019)*100