CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (UPCoM: IFC)

Saigon Industrial Foodstuffs Joint Stock Company

8,400

1,000 (+13.51%)
21/02/2020 13:46

Mở cửa8,400

Cao nhất8,400

Thấp nhất8,400

KLGD200

Vốn hóa76

Dư mua20,000

Dư bán100

Cao 52T 12,500

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T1,180

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,053

P/E7.03

F P/E18.95

BVPS10,057

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IFC: RAL SGR TCB VCB REE
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn