CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV)

Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

37,000

-500 (-1.33%)
18/10/2019 15:01

Mở cửa37,500

Cao nhất37,500

Thấp nhất37,000

KLGD5,000

Vốn hóa618

Dư mua1,600

Dư bán4,100

Cao 52T 42,700

Thấp 52T22,000

KLBQ 52T4,629

NN mua1,900

% NN sở hữu13.34

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,184

P/E8.96

F P/E9.83

BVPS15,392

P/B2.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDV: TIP VNM D2D FPT HSG
Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.09%

+/- Qua 1 tháng-1.60%

+/- Qua 1 quý+13.15%

+/- Qua 1 năm+60.92%

+/- Niêm yết+803.32%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*42,700

Thấp nhất 52 tuần (24/10/2018)*21,973

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,907

KLGD/Ngày (1 tháng)4,339

KLGD/Ngày (1 quý)9,299

KLGD/Ngày (1 năm)4,664

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*64,000

Ít nhất 52 tuần (12/11/2018)*40