CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV)

Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

32,700

-500 (-1.51%)
19/07/2019 15:01

Mở cửa35,000

Cao nhất35,800

Thấp nhất32,700

KLGD6,000

Vốn hóa546

Dư mua15,300

Dư bán56,000

Cao 52T 33,200

Thấp 52T22,000

KLBQ 52T2,921

NN mua-

% NN sở hữu12.77

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS4,184

P/E7.93

F P/E8.70

BVPS15,574

P/B2.10

Mã xem cùng IDV: VNM TIP NET MWG CNG
Trending: HPG (25.856) - MWG (24.336) - VNM (23.583) - MBB (17.428) - VCB (17.185)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.28%

+/- Qua 1 tháng+9%

+/- Qua 1 quý+16.52%

+/- Qua 1 năm+30.22%

+/- Niêm yết+698.35%

Cao nhất 52 tuần (18/07/2019)*33,200

Thấp nhất 52 tuần (24/10/2018)*21,973

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)15,039

KLGD/Ngày (1 tháng)6,240

KLGD/Ngày (1 quý)3,078

KLGD/Ngày (1 năm)2,921

Nhiều nhất 52 tuần (18/07/2019)*38,129

Ít nhất 52 tuần (12/11/2018)*40