CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ)

IDJ Vietnam Investment JSC

15,300

-200 (-1.29%)
29/09/2020 15:05

Mở cửa15,900

Cao nhất15,900

Thấp nhất15,300

KLGD205,020

Vốn hóa499

Dư mua58,180

Dư bán234,980

Cao 52T 19,600

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T315,857

NN mua100

% NN sở hữu4.50

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*892

P/E17.38

F P/E6.87

BVPS12,168

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDJ: AAV STB HSG MBB MBG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Hán Kông KhanhCTHĐQT-CN Khoa học2018
Ông Nguyễn Hoàng LinhTGĐ1979ThS QTKD157,6002015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Hoàng LinhCTHĐQT/TGĐ1979ThS QTKD157,6002015
Ông Hán Kông KhanhTVHĐQT-CN Khoa học2018
Ông Nguyễn Đỗ LăngTVHĐQT1974Thạc sỹ Kinh tếĐộc lập
Ông Phạm Duy HưngTVHĐQT1979CN Kinh tếĐộc lập
Bà Lã Thị QuyKTT/TVHĐQT1982CN TCKT2015
Bà Nguyễn Thị ThanhTBKS-CN TCKT2018
Bà Nguyễn Hoài GiangThành viên BKS1982CN TCKT2016
Bà Nguyễn Thị Thanh ThúyThành viên BKS-CN TCKT2015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Hoàng LinhCTHĐQT/TGĐ1979CN Kinh tế558,0002015
Ông Hán Công KhanhTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Đỗ LăngTVHĐQT1974ThS QTKDN/A
Bà Lã Thị QuyKTT/TVHĐQT1982ĐH Tài chính Kế Toán2015
Ông Phạm Duy HưngTBKS/TVHĐQT1979CN Kinh tếN/A
Bà Nguyễn Hoài GiangThành viên BKS1982N/a2016
Bà Nguyễn Thị ThanhThành viên BKS-N/a2018
Bà Nguyễn Thị Thanh ThúyThành viên BKS-N/a2015